สโมสร บางกอก | ข่าวเด่นรอบวัน | ข่าวการเมือง | ข่าวเศรษฐกิจ | ข่าวทั่วไทย | ข่าวต่างประเทศ |

พระเทพฯทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานมหกรรมวิทย์

nungcafe

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • ดูรายละเอียด
พระเทพฯทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานมหกรรมวิทย์วันนี้ (22 ส.ค.)ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมีพระราชดำรัส เปิดงานฯ  ความว่า การที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน จัดกิจกรรมแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประจำทุกปี นับเป็นความพยายามและความตั้งใจที่จะช่วยกันเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป  และแสดงให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยอันสำคัญที่ทำให้โลกมีวิวัฒนาการเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 

การจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า การจัดการภาวะวิกฤติต่างๆ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ก็ย่อมจะต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำคัญ   กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมความเข้าใจ ใฝ่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน อันเป็นเป้าหมายสำคัญ  ทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันให้สถานศึกษาปรับปรุงการเรียน การสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  ให้เยาวชนมีพื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อจะสามารถศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่จะมีผลต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญสถาพร ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและผาสุขของประชาชน

ทั้งนี้ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555” เป็นงานนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและภูมิภาคเอเชีย  จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศกว่า 150 หน่วยงาน นำเสนอผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลก   ซึ่งปีนี้เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์น้ำในประเทศไทย  ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีตั้งแต่ วันที่  17 - 31 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 - 20.00 น. ที่ไบเทค บางนา

ข่าวจาก เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/royal/150990

อัพเดทล่าสุด