สโมสร บางกอก | ข่าวเด่นรอบวัน | ข่าวการเมือง | ข่าวเศรษฐกิจ | ข่าวทั่วไทย | ข่าวต่างประเทศ |

ต่างชาติยังมั่นใจในไทย

nungcafe

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • ดูรายละเอียด
ต่างชาติยังมั่นใจในไทยวันนี้ (30 ส.ค.) นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยผลการศึกษา “โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยประจำปี 55”ว่า   ระหว่างปี 55 – 56  นักลงทุนต่างชาติ 65.2%  ยังคงรักษาระดับการลงทุนที่มีในไทยต่อไป และ 31.62%  มีแผนที่จะขยายกิจการ  เนื่องจากชื่นชอบการให้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก บีโอไอ รวมถึงความเชื่อมั่นมีโครงสร้างพื้นฐาน และแรงงานยังมีในปริมาณที่เพียงพอ

นอกจากนี้ยังพบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 9 ประเทศ คือ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา .ลาว พพม่า และเวียดนาม ทั้งเรื่องของ สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนของบีโอไอ  การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  กฎหมายศุลกากร  ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  การเข้าถึงแหล่งเงินกู้  ระบบขนส่ง  สาธารณูปโภค
  ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติมองว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบางประเทศและปัญหาภัยทางธรรมชาติไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของนักลงทุน โดยยังเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของไทยในปี 55 และเชื่อว่าจะมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน

“เป็นการส่งแบบสอบถามให้กับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย ทั้งกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ รวม 3,228 ราย พบว่า มีการส่งแบบสอบถามกลับมาจำนวน 408 ราย และอีกกว่า 30 รายที่ได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก”

ข่าวจาก เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/businesss/152491

อัพเดทล่าสุด